Garantie en retourzending

Garantie

Al onze producten hebben een garantie op fabricagefouten voor een periode van één jaar. Eventuele defecte onderdelen worden in de garantieperiode kosteloos gerepareerd of vervangen. Schade die is ontstaan door opzet,  ondeskundig gebruik en/of misbruik, ongeoorloofd wijzigingen aanbrengen aan hardware of software, ongeval, brand, overstroming en natuurramp komt niet voor garantie in aanmerking. Een uitgebreide garantie omschrijving staat op de laatste pagina van de bijgeleverde Engelse gebruiksaanwijzing.

Medische disclaimer

MindPlace-producten zijn niet bedoeld voor gebruik bij de diagnose, behandeling of genezing van enige fysieke of mentale aandoening of disfunctie. Ze mogen NIET worden gebruikt door personen met hersen- of neurologische aandoeningen (bijv. epilepsie) die kunnen worden veroorzaakt of verergerd door snelle lichtschommelingen. .

Vanwege het brede scala aan individuele reacties op licht- en geluidsstimulatie, zullen de resultaten van gebruiker tot gebruiker variëren. Iedereen met een ongewone gevoeligheid voor licht, vooral voor flikkerend licht, moet zijn arts raadplegen voordat hij een licht- en geluidsapparaat gebruikt. De producten die op deze website worden beschreven zijn niet bedoeld voor gebruik als medisch-therapeutische of diagnostische doeleinden.
Onze producten zijn hulpmiddelen voor persoonlijke groei en zijn als zodanig niet bedoeld voor de behandeling of diagnose van welke medische aandoening dan ook. Producten met flikkerend licht mogen niet worden gebruikt door personen met epilepsie of convulsies, tenzij dit wordt voorgeschreven door een arts. Bovendien kunnen veel psychoactieve medicijnen de hersenen sensibiliseren, waardoor het waarschijnlijker wordt dat een aanval optreedt bij personen zonder epilepsie.
Dergelijke medicijnen omvatten stimulerende middelen, waaronder amfetaminen en cocaïne; depressiva, zoals barbituraten en bepaalde antidepressiva e.a.

NEEM BIJ DE AANSCHAF VAN EEN VAN ONZE PRODUCTEN DUS EEN WELOVERWOGEN BESLUIT..!!

Terugzending bij garantie

Bij terugzending voor garantie stuurt u het product, vergezeld van uw aankoopfactuur of kopie daarvan in een degelijke verpakking en voldoende gefrankeerd met vermelding van de klacht naar: Mind-Machine.nl, Zuiderdreef 230, 4616 AJ Bergen op Zoom (Nederland)

Vermeld duidelijk uw adres, postcode, plaats, email adres én telefoonnummer.

Uitleg wet herroepingsrecht

Tijdens de bedenktijd hebt u als consument het recht om het product te beoordelen zoals u dat normaal gesproken ook in de winkel zou doen. Dat betekent in het algemeen dat u een product mag uitpakken en zo nodig inschakelen zoals dat ook in de winkel zou mogen. Echter, zolang u nog niet hebt besloten het product te behouden, mag u het product weliswaar inschakelen maar niet gebruiken. Bijvoorbeeld: een broodrooster mag u wel inschakelen om te controleren of hij werkt, maar u mag er geen brood mee roosteren.! Onze producten kunnen alleen serieus beoordeeld worden als ze eerst een aantal keer gebruikt zijn.     

OM DEZE REDEN KUNNEN WIJ EENMAAL GELEVERDE APPARATEN NIET TERUGNEMEN!